Kurumsal


Kurumsal

Kurumsal Olarak 2000 yılından buyana müşterilerine özel tasarım tente, giyotin cam tasarımı ve pergola tente alanında hizmet veren firmamız, 2000 yılında itibaren Pergola Tente Sistemleri tarafında oluşturulmuş Özel Tasarım Tentelerin yapısıyla Pergola Tenteci alanında da hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutan firmamızın Pergola Tente satışındaki çalışma prensibi, Motorlu Tente yöntemi olup, kumandalı Hareketli tente tarafından yönetilen metal profil ile tutulmaktadır.

 

KURUMSALLAŞMANIN AMACI

Kurumsallaşmanın temel amacı; kurum, kuruluş ve işletmelerin, patron, lider yönetici ve önemli personele bağımlı olmadan faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliştirebilmeleridir.

Disiplinler arası bir yaklaşım olarak kurumsal kimlik

Disiplinler arası yaklaşıma göre bir kurum, kimliğini kurum üyelerinin davranışı, kurumun iletişimi, iç ve dış çevrelerine kullandığı sembollerle edinir. Kurum kimlik ile ilgili olarak, pek çok akademisyen, kurumsal kimlik yönetiminin stratejik önemine ve disiplinler arası bir yaklaşımı olması gerektirdiğine dikkat çekmektedir. Bu akademisyenler var olan ile var olması arzulanan kimlik arasındaki farkın iletişim, sembolizm ve davranıştan oluşan kurumsal kimlik karmasının üst yönetim tarafından düzenlenmesi ile giderilebileceğini savunmaktadır .

Sayılan yaklaşımlardan üçüncüsü yani disiplinler arası yaklaşım, yönetim yaklaşımları içinde en çok kabul görendir. İlgili çevrelerin kurumla ilişki kurdukları her noktada kimlik deneyimi yaşadığı savunulur. İlgili çevrelerin kurumsal kimlik ile ilişkisi üç farklı alanda belirginleşmektedir:

  • Ürünler ve hizmetler (üretip satılanlar),
  • Çevreler (ürünlerin nerede yapılıp, nerede satıldığı)
  • İletişimler (insanlara, ne yaptığınızı nasıl anlattığınız.)

Bir kuruluşun kim olduğunun, ne yaptığının ve bunu nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumu kurumsal kimliktir. Kurum kimlik ile ilgili literatürde pek çok tanıma rastlamak mümkündür. Bu tanımlardan en çok tutulanları şunlardır:

Kurumsal kimlik; Bir şirketin kişiliğini, hem görsel hem de görsel olmayan sunumlarla içsel ve dışsal hedef gruplara somut bir şekilde yansıtılmasıdır.

Kurumsal kimlik: Kültür ve imaj arasındaki ilişkiyi irdeleyebilmek için kurumsal kültür kavramını da açıklamak gereklidir.

KURUMSALAŞMA İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Kurumsallaşma için yapılması gereken temel işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

1- İş ve görev tanımları açık seçik yapılmalıdır,
2- İşletme içi kurallar ve yönergeler belirlenmelidir,
3- İşletmedeki(Personel,mali işler, üretim, pazarlama v.b. gibi) birimlerin iş akışları tesbit edilmelidir,
4- Kurumun kendisine has temel ilkeleri ortaya konmalıdır,
5- Yetki ve sorumluluklar özenle tesbit edileli ve verilmelidir,
6- Yetki ve sorumluluklar, o yetkiyi veya sorumluluğu taşıyabilecek kişilere verilmelidir.
7- Nihai kararlar istişare ile alınmalıdır.

Kurumsal kültür nedir?

Kurum kimliğinin etkileşim içerisinde olduğu alanlardan birisi de kurum kültürüdür. Literatüre bakıldığında pek çok alanda olduğu gibi son yıllarda kurum kültürü konusunda da araştırmaların yapıldığı görülmektedir.

Kurum kültürü, bir örgüt içinde insanların nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan inançlar, tutumlar ve beklentiler modelidir. Diğer bir deyişle, örgüt tarafından benimsenen temel değerler olarak nitelemek de mümkündür.